Over mijzelf

Mijn naam is Rick Blom en ik ben psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus.
Ik ben sinds 2002 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Aanvankelijk heb ik als arts en later psychiater ruime en brede ervaring opgedaan in diverse GGZ-instellingen en gaandeweg ontwikkelde ik een steeds grotere affiniteit met psychotherapie. Hierbij vormt de psychoanalyse mijn inspiratiebron, zowel voor mijzelf als voor het begrijpen en behandelen van cliënten.

In 2011 heb ik mijn eigen praktijk opgestart en sinds 2015 ben ik volledig in de eigen praktijk werkzaam. De motivatie voor het opstarten van mijn praktijk komt voort uit een wens om cliënten zoveel mogelijk continuïteit en veiligheid te kunnen bieden gedurende hun (psychotherapeutische) behandeling.

In mijn praktijk heeft u als cliënt vanaf het eerste gesprek steeds met een en dezelfde behandelaar te maken. Ik streef in de behandeling naar het vergroten van zelfinzicht opdat u sterker en zelfbewuster in het leven komt te staan waardoor klachten afnemen of verdwijnen. Het bieden van vertrouwen en continuïteit en het waarborgen van privacy zijn daarbij vanzelfsprekend.

In de afgelopen jaren ben ik naast psychiater ook BIG-psychotherapeut geworden en heb de opleiding tot psychoanalyticus afgerond. Tevens ben ik lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie.

Naast mijn klinisch werk ben ik als docent verbonden geweest aan RINO Zuid Nederland waar ik lesgaf aan psychotherapeuten in opleiding. En ik ben erkend als leertherapeut en supervisor voor psychiaters i.o. en psychologen/psychotherapeuten i.o.

Lidmaatschappen/beroepskwalificaties:
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
www.nvvp.net
Lid Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
www.npav.nl    
Lid en supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
www.nvpp.nl
Lid register leertherapeuten psychotherapie
http://www.psychotherapie.nl/registers/register-leertherapeuten-psychotherapie
Lid register supervisoren psychotherapie
https://www.psychotherapie.nl/registers/register-supervisoren-psychotherapie/zoek-een-supervisor

Kwaliteitseisen:
Mijn praktijk heeft een geldig kwaliteitsstatuut.
Ik ben als vrijgevestigd psychiater en psychotherapeut verplicht me bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan bepaalde regels. Deze staan beschreven in de WGBO en de beroepscode voor psychiaters en psychotherapeuten.

Bent u onverhoopt minder tevreden over uw behandeling of heeft u een klacht, praat daar dan gerust over met mij. Mocht dit onverhoopt onvoldoende oplossing bieden dan kunt u zich conform de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) beroepen op een klachten- en geschillenregeling.

Daarnaast voldoet mijn praktijk aan de AVG, dit is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In mijn privacystatement staat informatie over welke privacygevoelige gegevens worden verzameld en met welk doel.