Werkwijze

Algemeen

Ik bied behandeling en advies aan personen vanaf 18 jaar.

Psychotherapie

Wanneer u zich aangemeld heeft voor een psychotherapeutische behandeling volgt een telefonisch gesprek. Hierbij wordt gesproken over uw hulpvraag en gekeken of ik u verder kan helpen. Vervolgens volgt (doorgaans binnen enkele weken tot een aantal maanden) een eerste gesprek waarin u mij een indruk van uw klachten geeft en tevens kennismaakt met mij als mogelijke behandelaar.

Na dit intakegesprek stellen we samen een mogelijk vervolg vast. Het kan zijn dat we al direct verdere afspraken kunnen maken ten behoeve van een psychotherapie. Meestal is er dan een tweede (of nog enkele afspraken nodig) om uw problemen beter in kaart te brengen en een behandelplan vast te stellen.

Mocht ik niet de geschikte behandelaar zijn, dan geef ik u een passend ander behandeladvies en kan u meestal een andere collega adviseren.

Wanneer wij samen tot een therapie besluiten, dan kan deze in het algemeen op een redelijke termijn van start gaan. Het tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld.

Psychiatrisch consult/advies

Wanneer u zich heeft aangemeld voor een psychiatrisch consult/advies dan zie ik u een of meerdere keren (zoveel als nodig en nuttig, om te komen tot een antwoord op de vraag). Vervolgens verwijs ik u met een passend advies terug naar uw huisarts of andere verwijzer.