Vergoedingen

Psychotherapie valt onder de dekking van het basispakket van uw zorgverzekering en ook de overige behandelingen en consulten bij een vrijgevestigd psychiater worden vergoed.

De hoogte van de vergoeding van uw behandeling is afhankelijk van een afgesloten contract tussen mijn praktijk en uw zorgverzekeraar: Verzekeraars met wie ik een contract heb, vergoeden u alle kosten; verzekeraars met wie ik geen contract heb gesloten, vergoeden een (groot) deel van de kosten.

De kosten van de behandeling worden door uw zorgverzekeringsmaatschappij vergoed met uitzondering van het wettelijk eigen risico.

Gecontracteerde verzekeraars in 2024: CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ. De tarieven zijn conform de door de NZA vastgestelde normen. Niet nagekomen afspraken of te laat geannuleerde afspraken (binnen 24 uur) worden bij uzelf in rekening gebracht.

Psychoanalyse wordt sinds 2010 helaas niet meer vergoed. Indien psychoanalyse geïndiceerd is en u hiervoor gemotiveerd bent wordt in overleg met u gekeken naar een passend tarief.

Leertherapie en supervisie zijn voor eigen rekening.